INLEIDING

een golfbal op een 'tee'

Sporten is niet helemaal mijn ding. Ik doe alles het liefst gemotoriseerd ! Vroeger heb ik wel getennist, gevolleybalt en ik heb in drie verschillende plaatsen op een sportschool gezeten, maar dat sjorren aan die apparaten vind ik eigenlijk niets. Ik kijk liever naar sport, zoals bijvoorbeeld voetbal, hockey, zwemmen en volleybal. En tegenwoordig ook golf !

Sinds augustus vorig jaar is er op 2 kilometer afstand van mijn huis een negen holes par-3 golfbaan geopend, waar ik meteen lid van ben geworden. Een par-3 baan houdt in, dat je de bal in 3 slagen in de hole moet kunnen spelen. Zo heb je ook par-4 en par-5 banen. Dit zijn de langere banen. De par is dus eigenlijk het gemiddeld aantal slagen, dat je erover zou moeten doen. Het abonnement kost slechts 450,- euro per jaar.
Zie de plattegrond van deze baan hieronder ...

plattegrond van het 9-holes golfterrein bij Akkermans

Het is een heel geaccidenteerd golfterrein met veel waterhindernissen, "bunkers" en bossages en alle greens zijn ook golvend. Kortom : een hartstikke leuke baan !
Ieder spel is weer anders.
Het golfterrein

een blik op het golfterrein ...

Zoals gezegd : het is een "golvend" terrein. Het bestaat uit waterhindernissen ( bal in het water : strafslag ), bunkers ( een zandbak, waar de bal soms moeilijk is uit te slaan ), hoog gras ( wat het slaan van de bal belemmerd ) en "greens" met speciaal gras, die met grote regelmaat heel kort gemaaid worden, waar zich ook de "hole" bevindt ( gemarkeerd met een vlag ), waar uiteindelijk de golfbal in moet verdwijnen.

de bal moet er natuurlijk wel in !

Op de greens wordt het "putten" met een speciale putter club. Ook dit is lang niet eenvoudig !

de "Vereniging"

De Heensche molen, vlakbij het golfterrein ...

'De Heensche' logo

Ondertussen is er een golfvereniging opgericht "De Heensche", genoemd naar de molen die er vlakbij staat.

Deze vereniging organiseert diverse activiteiten, zoals toernooien en BBQ's. Samen met Rita Oomen zit ik in de redactie. Die streeft ernaar om maandelijks een Nieuwsbrief uit te doen gaan, waarin activiteiten en wetenswaardigheden in staan, zoals het programma voor de komende maand.

Ik probeer, naast de wedstrijden, wekelijks een baantje te lopen.

een blik op het golfterrein ...

Toernooien

speciaal gegraveerd glas ter afsluiting van de wintercompetitie 2009-2010

Speciaal gegraveerd glas, door Akkermans Golf laten maken, ter afsluiting van de wintercompetitie 2009-2010

Bij wedstrijden wordt altijd over 18 holes gespeeld. Heb je een 9-holes baan, dan speel je deze dus twee keer. In de meeste gevallen zijn dan op sommige plaatsen enkele "afslagplaatsen" op een andere plek gesitueerd.

Iedere beginnende golfer krijgt een "handicap" ( = speelsterkte ) van 36. Dit houdt in, dat hij of zij over een 18 holes wedstrijd 2 slagen méér mag doen per hole ( 2 x 18 = 36 ) dan de par van een baan aangeeft. Zo heb je een par-3, par-4 of par-5 baan. De par van een baan geeft aan in hoeveel slagen je eigenlijk de bal in de hole zou moeten hebben. Dus bij een par-3 baan moet een geoefende speler ( met handicap nul ) in één keer op de green komen en dan met 2 slagen ( puts ) de bal in de hole putten.
Als hij steeds de par speelt, doet hij dus 3 x 18 = 54 slagen over over de 18 holes.
Bij een par-5 baan moet hij in drie slagen op de green komen plus 2 puts tot de hole. Hij speelt dan de par van 5.
Heb je nu een handicap van 36, dan mag je op de par-3 baan er dus 3 + 2 slagen over doen !
Speelt deze speler steeds de par dan doet hij 90 slagen over de 18 holes, terwijl de geoefende speler het in 54 slagen moet doen.
Zo kan een geoefende speler dus best verliezen van iemand met een handicap van 36 !

een blik op het golfterrein ...

Het golfspel kent enkele spelvormen, zoals "strokeplay", "stableford" en "matchplay".

Bij "strokeplay" moet iedere bal gespeeld worden tot hij in de hole ligt. Alle slagen worden geteld. Dus heb je een beetje pech met een bal in het water en in de bunker en het putten gaat niet zoals je wilt, dan kun je gauw op zo'n 10 punten per hole komen. Degene met het minste aantal slagen over 18 holes heeft gewonnen.

Bij "stableford" ( wat vaak gespeeld wordt ) wordt het aantal gemaakte slagen omgezet in een punten aantal, die afhankelijk is van de persoonlijke handicap.
Bij stableford is de puntentelling als volgt : speel je je par, dan krijg je 2 punten.
1 boven par = 1 punt, 2 boven par = 0 punten, 1 onder par = 3 punten en 2 onder par = 4 punten enz.

Heb je een handicap van 36 ( je krijgt dus 2 extra slagen per hole ) en speel je op een par-3 baan, waar je in vijf slagen de bal in de hole hebt ( je speelt dus je par van 5 ), dan krijg je 2 punten.

Naarmate je meer wedstrijden speelt en daarom beter gaat spelen, dan wordt je handicap aangepast, zodat je misschien op een handicap van 24 komt te staan. Dat verandert de puntentelling : op de makkelijkste holes - aangegeven door de "stroke index" op de score kaart - krijg je nu in plaats van 2 slagen maar 1 slag. Dus 36 - 24 = 12, zodat op de 12 makkelijkste holes je nu één slag minder mag maken en je op de andere holes nog steeds 2 extra slagen krijgt ( snapt u het nog ... ? ).

Bij "matchplay" speel je tegen je tegenstander per hole. Wie de laagste score maakt op een hole, wint de hole. Degene, die de meeste holes in een wedstrijd wint, is winnaar. Ook hier kun je weer met de handicapverrekening spelen, die per hole wordt verrekend.

prijswinnaars van de wintercompetitie 2009-2010 ...      prijswinnaars van de open kampioenschappen 2010 ...

Op bovenstaande foto's behoor ik tot de winnaars. Niet omdat EOJ zo goed speelt, maar omdat hij er met de aanmoedigingsprijs en de poedelprijs vandoor gaat. Kijk, als je weet, dat je niet kunt winnen, moet je voor voor de poedelprijs gaan, toch ?
( het gaat nu al een stuk beter, hoor ! )

Op de foto links : EOJ gehurkt rechts.
Op de foto rechts : EOJ gehurkt links.

Golftermen

golfbal in het gras

Hierna volgen enkele golftermen :

Afslagplaats of tee : begin van een baan of hole. Soms is dit gewoon gras, maar soms ook een speciale mat, waarin zich al een rubber tuitje bevindt waarop de bal gezet kan worden om af te slaan. Is het gras, dan druk je zelf een plastic tee in de grond om de bal van af te slaan.

Fairway : mooi gemaaid gras tot aan de green.

Bunker : een “zandbak” op diverse plekken op de baan. Heb je de bal hieruit geslagen, moet je het zand wel weer aanharken om het oppervlak weer strak te krijgen. Zie foto hieronder.

een bunker op de golfbaan

Rough : ongemaaid, meestal hoog gras en struiken en bomen langs de baan.

Green : een zeer kort gemaaid stuk gras, waar zich de hole of put bevindt, die met een vlag gemarkeerd is. Als je eenmaal op de green bent om te putten, dan moet die vlag eruit gehaald worden, al dan niet vooraf of door iemand die de vlag “bewaakt”.

Witte paaltjes : markering van de grens van de golfbaan. Sla je buiten de baan, dan moet een nieuwe bal gespeeld worden vanaf de plaats waar je de laatste slag hebt gedaan, en heb je al 2 slagen aan je (golf)broek.

Rode paaltjes : markering van een waterhindernis in de lengterichting van de baan.

Gele paaltjes : markering van waterhindernis ( bijvoorbeeld een sloot of breder water ) dwars op de baan.

Blauwe paaltjes : afbakening van Ground Under Repair ( GUR ). Komt jouw bal daar in dan mag je zonder strafslag je bal droppen binnen één stoklengte van dat punt, maar niet dichter bij de hole.

Droppen : je moet rechtop staan, de bal op schouderhoogte met gestrekte arm vasthouden en laten vallen.

Chippen : de bal omhoog spelen, zodanig, dat hij daarna een deel uitrolt.

Putten : Het slaan van de bal met een putter met het doel deze in de hole te krijgen.

EOJ op de green aan het putten

Birdie : één slag minder spelen dan de PAR van de baan aangeeft.

Eagle : twee slagen minder dan de PAR van de baan. Bij een par-3 baan is dit een "hole-in-one" !

Albatros : drie slagen minder dan de PAR van de baan. Bij een par-3 kan dit niet ! bij een par-5 zou je dus in 2 slagen de bal in de hole geslagen hebben.

Bogey : één slag meer dan de PAR van de baan.

Dubble bogey : twee slagen boven de PAR van de baan.

Hole-in-one : de bal in één keer in de hole slaan vanaf de afslagplaats.

Attributen

golfbal op een tee

Voor het golfspel heb je golfclubs en ballen nodig. Golfclubs zijn stokken van ijzer of fiberglas met aan één uiteinde een metalen vlak, die een bepaalde hoek maakt t.o.v. de grond. Naarmate deze hoek t.o.v. de vertikaal groter is, dan zal de bal met een grotere boog gepeeld worden.
Het nummer van de club ( van 1 t/m 9 ) geeft aan wat de schuinte is van het vlak van de club en de lengte van de shaft.
Hoe lager het nummer hoe langer de shaft en hoe kleiner de hoek.

Naast deze nummers bestaan er nog de letters “P” voor pitching en de “S” voor sandwedge. De “S” wordt gebruikt om de bal uit een bunker ( zandpartij ) te slaan en heeft een nog schuiner vlak dan de "P".
Hiernaast bestaan er nog "drivers" ( metalwoods ) om de bal ( vooral op lange banen ) een enorme zwieper te geven van enkele honderden meters.
Dan hebben we als laatste de “putter”, die een vlakke voorkant heeft en gebruikt wordt op de greens om uiteindelijk het balletje in de hole te doen belanden.

De regels

het begint vaak met een kop koffie

Spelregels worden vastgesteld door de Nederlandse Golf Federatie ( NGF ). Op veel banen is het in bezit hebben van een “GolfVaardigheidsBewijs” ( GVB ) verplicht. Het GVB examen kan men behalen als men de regels kent en over voldoende praktische golf ervaring beschikt. Het voert te ver om hier alle regels uit te leggen, maar om een beetje een idee te krijgen zullen we er een paar de revue laten passeren ....

Bal in het water of buiten de baan : één strafpunt, maar omdat je de bal reeds geslagen hebt, zit je dus al op 2 punten.

Het zand in de bunker met jouw club raken vóórdat je de bal slaat : één strafslag.

Verkeerde bal geslagen : twee strafslagen.

Je bent op de green en je slaat je bal tegen de vlag aan : twee strafslagen. Op de green moet de vlag er uit.

Provisionele bal : als je denkt, dat je de bal buiten de baan hebt geslagen of onvindbaar in de bossages zal liggen, mag je uit voorzorg een nieuwe bal slaan. Mocht je daarna toch je bal nog terugvinden en hij is binnen de baan, moet je met die bal doorgaan en krijg je geen strafslag voor de provisionele bal.