Zoals al eerder vermeld, ben ik met mijn broer in 1977 naar IndonesiŽ op vakantie gegaan. 23 Jaar na het vertrek uit IndiŽ !!
We wilden ook de huizen bekijken waar we vroeger gewoond hadden ( Pacet en Bandung ).
In het hotel op de Puncak pas, weet iemand ( pa Entjoen ), die ons vroeger als kleine kindertjes nog had meegemaakt, waar zich het huis in Pacet bevindt. Gezamenlijk gaan we in een taxi naar Pacet, waar tot ons stomme verbazing, sinds twee maanden, onze halfzus woont !
Omdat zij geen of weinig Engels spraken en wij heel weinig Bahasa Indonesia was het in het begin wat moeilijk converseren. Na enig heen en weer gepraat wordt het hun duidelijk dat we familie zijn en dat wij de zonen van pa Faber waren, dus dat werd meteen een hele ďkoempoelanĒ ( = samenkomst ) met de rest van de familie en hun kinderen, die qua grootte trapsgewijs omhoog liep. Dus ook de twee halfbroers en zelfs hun moeder ( de vrouw van pa Faber dus, die toen 54 jaar oud was ) werden opgetrommeld om deze wel zeer aparte gebeurtenis mee te maken.
Zie hieronder de foto's uit 1977 van dat eerste bezoek in Pacet. Op de vierde foto staat links onze halfzus Akke, vierde van links in sarong is Siti Aminah ( de eerste vrouw van pa ), zesde van links ben ik, en rechts staat Gerke met hurkend voor hem Otto en Onno, onze halfbroers.

het huis in Pacet met vijver op de voorgrond in 1977 Gerke, Otto, Akke, Engelbert en Onno bij de vijver het huis in Pacet met het pad er naar toe de koempoelan met de familie in IndonesiŽ in 1977

In het oude huis in Pacet was de tijd stil blijven staan : er was niets veranderd en er was in al die tijd ook niets aan gedaan. De boekenkast van mijn vader stond er nog met zijn boeken erin ! De enigen die er in gelezen hadden, waren enkele boekenwurmen ..... Later bleek, dat zelfs het huis en alle landerijen ook nog steeds op mijn vaders naam stonden !!
Via de rechtbank hier hebben wij afstand daarvan gedaan en gepoogd om het in hun bezit te laten komen.
Maar ja, zoals het vaak gaat in die corrupte landen : als je geen geld onder tafel steekt of je hebt geen vriendjes in hogere kringen, dan krijg je niets voor elkaar ! Zelfs nu is de familie nog bezig om de bezittingen in eigendom te verwerven !!

In 1994 stuurt halfbroer Onno een paar foto's van zijn familie op :

Onno met familie in 1994 nogmaals Onno met zijn familie

In 2001 gaan Gerke en Astrid met hun zoons Onno en Sytse naar IndonesiŽ en bezoeken daar ook de familie. Op de eerste foto staan Akke, Siti, Otto en Onno op de voorgrond. Zie de volgende foto's.

Gerke met zijn familie bij de familie in 2001 nogmaals de familie in 2001 met de familie van Otto